„Аргиров Дизайн” ЕООД с. Давидково

„Аргиров Дизайн” ЕООД
с. Давидково

ОБЕКТ: КЪЩА ЗА ГОСТИ С ПОДЗЕМНО И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ IV-120 жилищно застрояване, кв.10,по плана на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян.
Проектът се разработва на база нареждане от община „Баните”, за изготвяне на комплексен проект за ПУП-ПРЗ и инвестиционен проект за УПИ IV-120, и задание на собственика за жилищна сграда - ‘’Къща за гости” в с. Давидково. Къщата представлява триетажна постройка, проектирана според характерния архитектурен родопски стил. По фасадите и интериора са използвани предимно материали характерни за района, като камък и дърво.
Обектът представлява строеж от пета категория, буква “а”.
СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ
Парцелът обхващащ югозападен склон между два пътя, е с изразена денивилация от почти 8 метра, с уникална гледка на юг. В горната си североизточна част, граничи с главния път в с. Давидково. Имайки предвид тези особености, сградата е разположена в най-високата част на терена, непосредствено на уличната регулационна линия, като по този начин югозападната част на имота остава свободна. Така полученият двор, и всички стаи за гости, получават панорамен изглед към планината. В северозападната част на парцела се намира съществуваща площадка, на която е обособено паркомясто. Под нея е предвидено допълващо застрояване на 1.50м от границата на парцела с височина до 2,50м. Тук е предвиден входа и рампата за инвалиди. По Виза, кота на корниза е 10 м.
ОБЕМНО - КОМПОЗИЦИОННО РЕШЕНИЕ
Въпреки че, регулационните линии са с произволен ъгъл, сградата в план е с ортогонални правоъгълни форми. Предвидени са еркерни излизания по три от фасадите. Къщата притежава характерните за местността чардаци. Търсена е изразителност и четливост на формата на сградите. Покривът на къщата е скатен.
ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Основният вход на къщата е от североизток на кота +-0,00=1 050.00м с директен достъп от тротоара. Във входното фоайе са разположени асансьор и еднораменна стълба, осигуряващи връзка между трите нива, малка рецепция и тоалетна, и входа към дневната част. Дневния кът, трапезарията и кухнята са обособени в един обем с квадратура от 68,49 кв.м. с камина и югозападно изложение. По цялата им дължина е разположен покрит чардак с външна камина и места за сядане. На кота -3,00м. са проектирани три стаи, всяка от тях със самостоятелна баня с тоалетна и тераса. Една от стаите е предвидена с възможност за обитаване на хора с физически увреждания. Третото ниво на кота -6,00м. половината от което е изцяло подземно, е с аналогични стаи като на втория етаж. Допълнително в подземната част се намира помещение предвидено за СПА процедури, състоящо се от WC, два душа, мивка, място за почивка и зона за разполагане на сауна и парна баня. От тук имаме дотъп до външното пространство, в което е разположено джакузи. В допълващото полуподземно застрояване на кота -
3,00м. е обособено техническо помещение, в което ще се разположи комбиниран бойлер с топлинен източник от камина, слънчеви колектори и ел.нагревател. В подземното си ниво, ще се разположи машинното помещение на хидравличния асансьор. Встрани от къщата, се намира входа за двора. Чрез поредица от външни теренни каменни стълби преодоляваме денивилация от 8м. на парцела, като имаме връзка с двата долни етажа. Двора ще се терасира, изцяло озелени и оформят кътове за сядане с атракции.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкцията на основното и допълващо застрояване е монолитна стоманобетонна гредова.
Покривът е четирискатен с наклон 30% и с дървена конструкция, като за него ще се използват каменни тикли. Ограждащите външни зидове са от кухи керамични тухли(четворки)-25см. и от стени изпълнени от каменна зидария. Вътрешните зидове са с дебелина 12см..
ДОСТЪПНА СРЕДА
Къщата за гости е проектирана съгласно изискванията на наредбата за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Осигурени са вертикални и хоризонтални достъпни маршрути, оборудвана стая с баня и тоалетна за хора с физически увреждания. От терасата на стаята е осигурена връзка с част от дворното пространство. Паркомястото е с необходимата ширина за ползване на хора с инвалидни колочки. Непосредствено до него се намира рампа с която преодоляваме нивото от тротоара до входното фоайе, където е предвиден асансьор с кабина 140/110см.
ТОПЛОТЕХНИКА
По всички външни керамични стени е предвидено полагане на 10 см. топлоизолация, както и под еркери и тераси. Във всички каменни зидове е предвидена топлоизолация 10 см. Между отопляеми и неотопляеми помещения, също ще се положи топлоизолация от 3 см. На таваните на помещенията на последните етажи, ще се положи топлоизолация 20 см.
За тоалетните, баните, кухнята и СПА помещението, ще се осигури естествена и принудителна вентилация.
Отоплението ще се осигурява чрез твърдо гориво, като за тази цел, всяка от стаите притежава комин. По ОВ проект, ще се изгради локална отоплителна инсталация, чрез камина разположена в дневната. Във къщата има предвидени два английски двора на приземно ниво.
ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
Всички точни размери, обработки на помещения, спецификации и забележки са дадени в чертежите.
Необходимото обзавеждане е показано на чертежите.
Всички стоманобетонови работи да се изпълнят по СК проект.
За ВК и ЕЛ да се спазват съответните проекти.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРЦЕЛ- УПИ IV-120 = 323.34 кв.м.
КЪЩА ЗА ГОСТИ
ЗП=102.34 кв.м.
ЗП на кота -3.00 м=121.33 кв.м.
ЗП на кота -6.00 м=118.26 кв.м. м
подземно застрояване кота -6.00 м.=67.83 кв.м.
надземно застрояване кота -6.00 м.=50.43 кв.м.
РЗП подземно застрояване - 67.83 кв.м.
РЗП надземно застрояване - 305.32 кв.м.
РЗП ЗА КЪЩА ЗА ГОСТИ =373.15
ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ
ЗП=8.72 кв.м.
подземно застрояване кота -5.50 м.=5.06 кв.м.
надземно застрояване кота -6.00 м.=8.72 кв.м.
РЗП ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ =17.78
УПИ IV-120 = 323.34 кв.м.
ЗП=110.42 кв.м.
РЗП общо подземно застрояване - 72.89 кв.м.
РЗП общо надземно застрояване - 314.04 кв.м.
ПЛЪТНОСТ - 34.15%
Кинт - 0.97
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - 132.57 кв.м.=41.00 % кв.м.
Категория на обекта –V “а”

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ