Преустройство на партерния етаж на административна сграда на винарна "Черноморско злато"АД, гр. Бургас

Проектант: „ВЕРТИКАЛИ” ЕООД 

арх. Цветан Симеонов, арх. Ивайло Симеонов 

Бутикова винарна "Зеланос", м. Орешака", землище на с. Славянци, общита Сунгурларе

Проектант: „АТИКА Р5” ООД, арх. Росица Йовчева

Биовинарна "Орбелус" Първата в България сертифицирана изба за производство на биовино

Проектант:  Архитектурно бюро „Сдружени архитекти”

 

Винарска изба с. Смочево, община Рила

Проектант: АРХИТАБ ЕООД, арх. Анастас Узунов, арх. Свилен Стоянов

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ