арх. Илко Николов

Арх. Илко Николов е Завършил 1981 г  ВИАС София Магистър архитект

Дипломна квалификация - обществени сгради.

Проектант – архитект инвестиционно проектиране

Други умения и компетенции

От  2011 г. до 2015 г. – Председател на Общински съвет на Община Пловдив

Над 35 години трудов стаж, като проектант част Архитектура и консултант в инвестиционни проекти.

Съсобственик и управител на  проектантски фирми - "АРКОНТ Николов и сие" СД и "АРКОНТ -   А"  ООД – Пловдив, Собственик и управител на „АРКОНТ“ ЕООД Пловдив, Собственик и съдружник в „Тирлин Лукс“  ООД

Градоустройствени проекти

Подробен устройствен план за АР Старинен Пловдив ,Община Пловдив- специфични правила, Подробен устройствен план за кв. „Баделема” , Подробен устройствен план за „Промишлена зона Изток” – Асеновград, Подробен устройствен план за ядро „Студенец” кк „Пампорово – Община Смолян

Инвестиционни проекти:

“ІV градска болница-Пловдив /в съавторство/, “Ресторантски комплекс “Дружба” с казино и дискотека”- Хълм на освободителите – Пловдив, “Детска монорелсова железница в ЖР “Тракия”-Пловдив, жил.блок 191 в ЖР “Тракия” – Пловдив, “Многофункционален център за селски туризъм – Чепеларе” /в съавторство/, ”Генерално консулство на република България в Одрин, Турция / в съавторство/  и др.

По-големи реализации:

“Ресторант “Висока пещ” – Асеновград / с колектив/, “Ресторант “Асенова крепост” – Асеновград, “Първа частна банка” – Първомай, “Тенис комплекс към стодион  “Пловдив” / в съавторство/, комплекс магазини пред бл. 176а в ЖР “Тракия”- Пловдив, паметник на цар Иван Асен ¬¬ ІІ – Асеновград, проект за изграждане на пешеходна зона гр. Асеновград,  апартаментни хотели „Стената” – Пампорово, „Панорама” – Банско, „Лаун рокс” – Банско, ваканционно селище в Слънчев бряг, Нов пътнически терминал на летище „Пловдив”, DATE center на  EVN – Пловдив, Реконструкциа на част от Зоологическа градина – София, Източно православен храм  Св. Николай Чудотворец – Пловдив, Офис сгради клас А ВПловдив, Жилищен комплекс „ Тирлин Лукс“ Пловдив  и др. 

Териториална проектантска организация Пловдив

От 1981 – 1983 год. –Проектант – архитект СД „Търговия” Пловдив

Членство в професионални и обществени  организации:  

• Съюз на архитектите в България  

• Асоциация за устойчиво развитие и анализи

• Камара на архитектите в България  

• Ротари клуб  „Пълдин“  Пловдив

• Бизнес експертен съвет Пловдив  

• BGBC 

1999 г.   Учредител на акционерна фирма за независим надзор в  проектирането и строителството - "Тракия Гарант" АД  Пловдив                                От 1999 г. - Член на Експертен съвет по устройство на териториите на Община Пловдив - Член на Консултативен съвет към Главния архитект на Община Пловдив     

От 1999 г.  -  Председател на САБ - Дружество Пловдив

2001 г.- 2003 г.  - Зам.  Председател  на Съюз  на  архитектите  в  България       София,  за направления  "Международна  дейност",  "Информационна,издателска   и   научна дейност" и "Образование,преподготовка и професионално творческа дейност". 

От 2003 г. – председател на “Асоциация за устойчиво развитие и анализи”

2004 г. – 2007г. -  Зам.  Председател  на Съюз  на  архитектите  в  България       София,  за направление  " Имущество и финанси".

От 2008 г. – член на УС на „Бизнес експертен съвет” Пловдив  

От 2010 г. -  Зам.  Председател  на Съюз  на  архитектите  в  България       София,  за направление  " Имущество и финанси".

От 2014 г. – член на УС на BGBC

Богат опит в проучване и изготвяне на планови задания, изготвяне на тръжни книжа и конкурсни програми, комплексно проектиране във всички фази – устройствено планиране, подробни устройствени планове, урбанистични концепции, идейни обемно-пространствени и функционални решения,изготвяне на документация за технически проекти,  работно проектиране с прилагане на детайли съгласно съвременни водещи технологии в строителния бранш, извършване на контрол и авторски надзор по време на изграждане на коткретен обест като лицензиран експерт къв фирма за НСН, изготвяне на документация по приключване на строителството за приемателни комисии, участие в приемателни комисии, както и тяхното ръководство. Ръководство на строителни обекти от фаза проектиране до приключване на строителството. Ръководство на проектантски  колективи. Задълбочени познания на нормативната и законова уредба на инвестиционно-строителния  бранш. 

Участие и награди в национални и международни конкурси 

  • първо място за „Централна ЖП гара Пловдив” -2008 г., 
  • първо място за „ Нов пътнически телминал на летище Пловдив” – 2008 г.,
  • специална награда „Сграда на годината” 2009 г. за  Летище Пловдив
  • специална награда „Сграда на годината „ 2015 г. за църква  Св.Николай

Носител  на Награда „Пловдив” за Архитектура  за 1994 г.,  2002 г., 2010 г.и 2016 г.

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори