арх. Николай Давидков

Арх. Николай Давидков е със собствена архитектурна практика и изявени интереси в областта на архитектурното образование.

Преподавател в катедра „История и теория на архитектурата”, АФ, УАСГ и един от основателите на образователни формати Студио Прожектиране и Детска Архитектурана Работилница. Специфично поле от академичната му дейност е свързана с практическо обучение основано на принципите на  „Учене чрез преживяване" на действителен опит, чрез проектиране и реализация на реален обект.

През 2003г. основава ASD -Архитектурно студио Диагонали с поле на дейност архитектурно проектиране, продуктов дизайн. Сред приоритетите на  ASD е да разширява своя спектър на работа като обхваща всички нива на проектиране и управление на строителния процес. 

По-важни реализации на студиото са: Еднофамилна къща- M_house; Детска Градина с.Герман, София; Сграда със смесено предназначение гр.Бургас; еднофамилна жилищна сграда с.Лозен-KD_house.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори