арх. Петя Танъмова

арх. Петя Танъмова е завършила УАСГ, специалност „Архитектура“ в катедра „Обществени сгради“.

Управител е на архитектурно бюро „ОББ КОНТРОЛИНГ“. 

Водещ проектант е на множество реализирани жилищни, хотелски и складово-производствени сгради, както и на проекти за Въвеждане на мерки за Енергийна ефективност в многофамилните сгради.

Част е от проектантския екип, работил по проект „Реконструкция и модернизация на сграда „Магазия 1“ - гр.Бургас. Проектът е отличен със специална награда в конкурс „Сграда на годината”.

Съучредител и участник в сдружение „Хамалогика“.

Част е от организационния екип на  интерактивния форум „АрхИдеи 2016”, като член на сдружение с нестопанска цел „7ARTS“.

Има самостоятелни фотографски изложби и награди във фотографски конкурси, като член на БФО.

Работи в сътрудничество с водещи студиа за интериорен дизайн. 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори