КАБ – арх. Диана Христова

 

 

 

Член на Камарата на архитектите от създаването й, Член на Комисията по международна дейност и Председател  за периода 2012-2014, Представител на КАБ в АСЕ 

Член на Съюза на архитектите от студентски години, Представител на САБ в МСА, Златен медал на САБ за най-добър дипломен проект

Главен консултант на AG Capital –за Адрес НИ и BLD Homes от 2013 до днес        

Преподавател във ВСУ „Л.Каравелов”, катедра Архитектурни конструкции, 2010г до днес

Проект-мениджър- ВБ Студио ООД, А.Д.А “Архитектурно-дизайнерска агенция”и Архитектурно бюро “ГАУДИ” за периоди   2006-2010г.

Главен експерт маркетинг и офериране, Проект-мениджър в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД за периода 2000-2006г.

Главен архитект и супервайзер в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД – ГБС-Проект за периода 1994-1999г.

Архитект-проектант в АСИ “ГЛАВПРОЕКТ” 1990-1994г. 

Научен сътрудник –в направление Дизайн за архитектурата ,КНИПИ “ГЛАВПРОЕКТ”, София

Аспирант и хоноруван асистент по промишлени сгради- към кат.”Промишлени сгради”,УАСГ

Многобройни участия в екипи за проектиране, проект-мениджмънт и договаряне/реализиране на инвестиционни  проекти в България, Русия, Украина, Казахстан, Германия и др. Научни разработки самостоятелно и в торчески колектив, участие в национални и международни конференциии. Участие в организиране и провеждане на симпозиуми, аудиториуми, архитектурни конкурси. 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ