арх. Лило Попов

Завършил архитектурния факултет на Висшия инженерно-строителен институт в София (1973). Проектант в Районната проектантска организация - София (1973-1975). Специалист в Секцията по теория и история на градоустройството и архитектурата (СТИГА) (от 1995 г. Център за архитектурознание) при БАН (1979-2013). Заместник главен редактор на сп. „Архитектура” (1991 – 2013). Преподавател към катедра „Обществени сгради” на УАСГ. Автор на студии в научни сборници и на множество статии в професионалния и масовия печат. 

Член на САБ и КАБ. Заместник-председател на УС на САБ (2008-2010)

Партньор в “Сдружени архитекти” ООД. 

По-важни реализации след 2000 г:

• Централен офис на „НОВЕ-АД” холдинг, София, ул. “Московска” 43. 

• Евангелска методистка епископална църква, Варна.                                             

• Жилищна група “Хоризонт” в Гоце Делчев.

• Винарска изба с енотека в Гоце Делчев.

• Хотел и спа Ува Нестум в Гоце Делчев.

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ