арх. Георги Кътов

1974 Роден в София

1999 Магистър по архитетктура УАСГ София

2002 – 2004 Стипендиант на японското правителство, Технологичен институт Токио

2004 Основава I/O архитекти заедно с архитект Вяра Желязкова

2009 – досега Хоноруван преподавател в катедра Обществени сгради, УАСГ, София

2010 Куратор Софийска архитектурна седмица

2011 Инициатор и жури архитектурен конкурс Метростанция 20

2013 Съучредител Група Град

2014 Жури архитектурен конкурс сграда СБХ Шипка 6

2015 Гост лектор архитектурна седмица Архитектурно училище, Нанси, Франция

I/O архитекти са един от най-разпознаваемите в чужбина български архитектурни офиси. Седем от техните реализирани проекти са номинирани за Наградата за съвременна архитектура на Европейския съюз – Мис Ван дер Рое. Проектите им са многократно публикувани в български и чуждестранни архитектурни медии.

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ