ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „TIELT” "БИ Аркитекчър енд Кънстракшън" ООД

ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА „TIELT”

"БИ Аркитекчър енд Кънстракшън" ООД

арх. Хирт Беркейн и арх. Силвия Умникова 


ФАЗА: Реализиран обект / 2012
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр. Тилт, Белгия

Къде?

Тилт е град в провинция Западна Фландрия, Белгия. Типичното застрояване в
града и страната е ниско, предимно с еднофамилни сгради. Гъстотата е добре
регулирана, в по-малките населени места е постигната характерна за страната
хармоничност между сграден фонд, зелени дворни и градски площи.
Архитектурното историческо наследство в страната е съхранено, поддържано и
привлича милиони туристи годишно. Съвременните жилищни сгради са по-
често традиционни, повлияни от историческите паметници или заложени в
градоустройствените планове. „TIELT” е един различен и рязко контрастиращ
пример.

Защо?
Жилищната сграда е композиция от разместени правоъгълни паралелепипеди,
от които са отнети части. Резултатът са „пространствени рамки“, подчертани от
динамиката между плът и стъкло. Простотата на решението е проследена и в
използваните фасадни материали, категорично подчертаващи взетите
пространствени решения. Доминиращи материали са бялата мазилка и
стъклените витрини по продължение на целите фасади. Голямото остъкляване
създава връзка между интериора и околната среда и усещане за въздушност,
както у обитателите, така и у външните наблюдатели. Акцент е използваната
дървената фасадана облицовка, която преминава от външното във вътрешното
пространство. В благоустройството на сградата са използвани същите
категорични принципи, с цел постигане цялостен и единен краен продукт.

Какво?
Сградата е двуетажна с ясни функционални зони за дневно и нощно обитаване.
В първия етаж са разположени кухнята и трапезарията в един обем, както и
дневната, която е визуално свързана с тях, но обемно отделена, което
повишава комфорта в помещението. Работният кухненски кът е централно
разположен в помещението и в една ос с трапезарната маса, което обединява
функцията на двете пространства по един съвременен начин. На това ниво е
поместен санитарен възел за домакинството и посетителите. Работният кабинет
е отделен от другите помещения за по–добро уединение и концентрация на
работещия.
До втория етаж се стига по еднораменна права стълба, а атриума около нея
спомага за вътрешната динамика и разширява пространството. Основните
помещения в етажа са родителска спалня, две единични стаи, както и хоби
стая, чието предназначение може да се променя в зависимост от нуждите и
възрастта на обитателите. Към родителската спалня има самостоятелна баня, а
за двете единични стаи са предвидени отделни баня и тоалетна с общ достъп
от коридора. Всички спални помещения и хоби стаята са с обща тераса към
градината.
Формообразуването и основните принципи при изграждане на обемно-
пространствения модел на сградата продължават и в интериора.
Минималистичното обзавеждане е решено предимно в бяло, с подчертаващи
пастелно-земни нюанси и акцентиращи детайли.

Как?
Конструкцията на сградата е решена от фабрично изготвени елементи за
директен сух монтаж на обекта. Изборът на тип строително-монтажни дейности
е определен от добрите практики на страната, в която ще се извърши
строителството и е обоснован икономически. Стените са носещи, подовете на
сградата са изпълнени от монтирани „предплочи“, подобни на оставащ кофраж,
армирани и замонолитени. Носещата конструкция се подпомага от стоманени
греди и бетонови колони при по-големи подпорни разстояния или еркери.
Фундирането е изпълнено с обща фундаментна плоча.
Tielt woning е високо енергийно ефективна сграда.
Фасадата е изпълнена от EPS топлоизолационна система с мазилка,
дебелината на изолационния пакет е общо 16см. Дограмата е алуминиева и е с
отлични топлоизолационни качества. За топлоизолиране на плочите на
сградата е използвана твърда пенополиуртанова пяна, която се полага на
място. Подът на партера е изолиран от фундаментната плоча с 10см PUR, а
покривът на сградата – с 16см PUR. В работния проект са взети предвид всички
контактни точки на топло-студено, които предполагат създаването на топлинен
мост и са предвидени работещи детайли за предотвратяване на възможните
топлинни загуби.
Използвани са активни мерки за подобряване на енергийната ефективност като
възобновяем източник на енергия - термопомпа въздух-вода. Помпата спомага
за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и е високо
ефективна.
Други мерки за устойчива архитектура е използването на вкопан резервоар за
дъждовна вода, които е скачен с друг резервоар, чрез който събраната вода се
инфилтрира в почвата. Водата от дъждовния резервоар се използва и за битови
нужди в къщата – поливане, за санитарни и перилни нужди.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ