Еднофамилна къща с офис на остров Кеа, IVARCH арх. Ива Василева

Еднофамилна къща с офис на остров Кеа, Гърция
Проектант: IVARCH арх. Ива Василева

Разгъната площ: 185 кв.м
Година на завършване: 2013 г.


Проектът на еднофамилната къща на цикладския остров Кеа е вдъхновен от местното архитектурно наследство. Наблюдавайки внимателно традиционното строителство на специфичния остров Кеа разграничаваме две характерни жилищни форми, които доминират през последните векове:
Първият вид са отдалечените от населените места "καθοικιές", които представляват разпръснати по хълмовете на острова автономни компактни едноетажни сгради с плоски покриви и малки прозорци.
Втория тип откриваме на стръмния склон на населеното място Иулида. Тук пространствената композиция от индивидуални жилищни сгради очертава специфични публични пространства с качества, които човек трудно може да си представи изолирани от граничещите съседни сгради. Характерни за градчето са тесните стъпаловидни улички, които водят до малки площадчета. Отвори с гледки към близки квартали или ландшафта обогатяват интровертирания характер на селището.
Концепцията за проекта на еднофамилната къща представлява творческата комбинация от описаните 2 основни типа на местната традиционната архитектура. Архитектурното решение възприема характерните за компактните едноетажни сгради плосък покрив и малки отвори и същевременно организира 4 ясно разграничими обема, които дефинират границите на закритите със стъклен покрив „обществени пространства“.
Комплексът следва наклона на терена. Вдъхновеното от тесните стъпаловидни улички и площадите на Иулида пространство между четирите обема е оформено като атриум.
Главният вход се намира в горната, северна страна на "малкото селище". Слизайки надолу по стълбите посетителят преминава през отделните нива на атриума. Средното ниво, квадратно в план, има мултифункционален характер (дискусии филмови прожекции и др) От него се осъществява достъпът до офиса и кухнята. На най-долното ниво се намира холът с камина. От него преминаваме към най- отдалечената и лична част на къщата - спалнята с банята.
Атриумното пространство играе важна роля и за климата в къщата. То се превръща в колектор на слънчева топлина през зимата, а през лятото служи за охлаждане. Надлъжната ос на атриума съвпада с преобладаваща посока на вятъра в Кеа. Предвидените размери на отваряемите части от остъкляването благоприятстват движението на въздуха по принципа на Бернули.
За да бъде запазен характерът на възприетата архитектурна типология стъкленият покрив на всички нива е занижен под височината на четирите обема и практически остава невидим. Стъкленият покрив се състои от множество сегменти с лек наклон, които осигуряват оттичането на дъждовната вода, която се събира в подземен резервоар.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ