Триетажна къща в северните покрайнини на Атина, IVARCH арх. Ива Василева

Триетажна къща със сутерен и гараж в северните покрайнини на Атина, Гърция
Проектант: IVARCH арх. Ива Василева

РАЗГЪНАТА ПЛОЩ 1350 кв.м
Година на завършване: 2012


Сградата следва наклона на терена, разгръщайки широката гама от функции стъпаловидно на общо пет доминиращи нива, превъплъщавайки стръмния терен в устойчив обитаем пейзаж.
Основна цел на проекта е интегрирането на сградата в естествената околна среда и пресъздаването на изгубения поради строежа пейзаж чрез еквивалентен такъв. Плъзналата зеленина по покривите на различните нива приобщава сградата към силно озелененото околно пространство, отреждайки на всички основни помещения равностоен достъп до прилежащите зелени площи и озеленени покриви.
Изборът на фасадните материали - естествени HPL компакт ламинатни плоскости без декор за окачената вентилируема фасада и corten за бордовете на зелени покриви, е продиктуван от необходимостта за морфологична хармонизация с елементи от горския пейзаж на Пендели. Изменението на тези материали с течение на времето под влиянието на атмосферните условия придава на фасадата характер на „ жив организъм“. Общата площ от 250кв.м на зелени покриви, както и вентилируема фасада на сградата допринасят за благоприятен климат в нея и облекчават сградата от термични натоварвания през лятото.
Необходимостта да бъде запазено спокойствието на горския пейзаж налага използването на геотермална система за подово отопление и охлаждане на сградата, в резултат на което „изкуствените“ технически намеси в обитаемия пейзаж остават незабележими.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ