Къща в кв. Драгалевци, Stephen George International, арх. Тихомир Казаков

Къща в кв. Драгалевци,София

Проектант: Stephen George International, арх. Тихомир Казаков


Представената еднофамилна жилищна сграда, е проект, разработен от екипа на Stephen George International, София.
Теренът, на който се разполага еднофамилната сграда, е разположен в периферията на града, далеч от активната градска среда. Заданието от инвеститора, бе да се проектира къща за неговото семейство, с максимално много лични и уединени пространства. Вертикалната планировка е решена, спазвайки тези изисквания.
Поради по-голямата денивелация, функционалното решение на къщата е необичайно и различно от общоприетото. Сградата се развива на четири нива. На първото ниво са разположени всички необходими технически помещения, както и местата за паркиране. Имат директна връзка с улицата и биват свързани с останалите нива на къщата, единствено с вътрешна стълба. Част от спалните са разположени в най- ниската част на терена (ниво 2). Tе биват отделени визуално и шумово от дневната зона. Имат техен отделен двор, което създава по- висока степен на интимност, което е и основното желание на клиента. Дневната зона е разположена на междинното ниво ( ниво 3), с директна връзка със задната част на двора, обособявайки част за индивидуална лятна тераса към нея. Най- горното ниво на къщата ( ниво 4), е разположена стая за гости и кабинет, за нуждите на домакините.
Основните помещения на къщата, изолират максимално сградата от нейните съседи, като за това помагат и допълнителните ажурни елементи по фасадата, които освен слънцезащитна роля, са предназначени и за по- голям буфер, между личното пространство на къщата и заобикалящата я среда.
Архитектурата си служи с възможно най- много естевени материали, които създават усещане за уют, както и удължават експлоатацията на сградата, значително повече.


ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ