Многофамилна жилищна сграда в гр. Алмати, Казахстан, арх. Мариана Вампорова

Концептуален офертен проект за многофамилна жилищна сграда в нов жилищен комплекс, гр. Алмати, Казахстан

Проектант: арх. Мариана Вампорова 

3D Визуализации: В. Витанов

Местоположение: гр. Алмати, Казахстан,  Азия

Концептуален  проект: Май  - Юли  2014
Застроена площ: 3 180m²
РЗП: 27 634m² 

Проекта е разработен като конкурсен проект  за нов жилищен квартал в гр. Алмати, Казахстан. 

Изискванията на Възложителя бяха: Сградите комплекса да бъдат хармонично вписани в околното пространство, като в същото време се постигне оптимална интензивност на застрояването, да се използва основно стъкло при третиране на фасадите, вътрешните пространства да бъдат максимално  трансформируеми и отворени на юг към  планината, да се осигурят към максимален брой апартаменти озеленени покривни тераси и индивидуални дворчета, интериора и екстериора да бъдат решени в модерен стил, постигнат с авангардни материали и технологии - с две думи да бъдат сгради на бъдещето.

Затова проекта е съобразен със съвременните разбирания за съхранение на енергия, използвани са възобновяеми енергийни източници, осигурени са достъпност на средата, обилна зеленина, включително и на покривните тераси, висок комфорт на обитаване и инфраструктурна обезпеченост.

Имотът, предназначен за построяването на новия жилищен комплекс, се намира в югоизточната част на града, зад голям финансов център.

От южната му страна се издигат склоновете на Заилийски  Алатау /част от планинската верига  Тян Шан/. Самият комплекс е разположен на 940м. надморска височина, недалеч до подхода към известния спортен център  Медеу. Голямата надморска височина и близостта на планината определят  по-хладния му климат през лятото и изобилието от зеленина в квартала. 

Проектът е ситуиран в перспективен район с красив изглед към планината, добра транспортна обезпеченост с бърз подход към историческия и административен център на града,  в непосредствено съседство с нов бизнес център, отличаващ се с модерна архитектура. 

Района е застроен предимно с еднофамилни сгради и отделни средноетажни многофамилни жилищни сгради. 

Всичко това гарантира висока рентабилност на жилищата в комплекса и обуславя изискването на инвеститора той да бъде проектиран максимално комфортно и луксозно. 

Концептуалният проект е разработена на базата на предоставени от Възложителя оскъдни изходни материали - тахиметрична снимка на имота с подземен кадастър и рекламни албуми за продажба на недвижима собственост в Казахстан и направени от мен проучвания по интернет.

Имотът  е с неправилна форма    и се дели от ул. "Шукшина"  и ул. "Тайманова" на три части. В тях са обособени четири жилищни групи, офис сграда и хотел.

Обемната композиция на комплекса е организирана около 3 Г-образни стъпаловидни сгради, обособяващи затворени вътрешно квартални пространства с детски площадки и зони за спорт и отдих. 

Хотелът е разположен в края на парцела, с подход от ул."Хаджимукана" с поглед към планината.

Офис сградата е ситуирана в североизточния ъгъл на имота и отделя жилищните сгради от околната застройка.

Височината на сградите в комплекса е 5-7 етажа и е съобразена с височината на новопостроените сгради в района.

Всяка една от жилищните групи е обезпечена с подземен паркинг, от който има вътрешна, топла връзка към етажите и външни паркоместа за гости. На покрива на паркинга са разположени индивидуални дворчета към апартаментите, детски площадки и общи градини за отдих. 

За да бъдат изчислени технико-икономическите показатели и да бъде съставена коректно офертата за проектиране и изпълнение на комплекса е разработен концептуален проект за жилищна група А. Избрана е тази група, като най - характерна и богата като форма и съдържание. Останалите групи са съставени от секции, разработени в група А като функционална организация и дизайн.

Жилищните етажи са разположени върху масивна каменна основа с обществени и обслужващи функции, която към ул. "Шукшина"  е на два етажа, а на юг е едноетажна и вкопана в терена, така, че да обере разликата от денивелацията на терена. Формата на тази основа е инспирирана от меките форми на планинските образувания на изток от Алмати. В нея са разположени просторните входни вестибюли на жилищните секции с рецепции и офиси за поддръжка, търговски площи и технически помещения. 

В полуподземния етаж е разположен подземен паркинг за 100 автомобила, обезпечаващ нормативно необходимите паркоместа за обекта. Естественото осветление на паркинга е постигнато с оберлихти и светлинни куполи в покривната конструкция. В югоизточният  край на сградата, покрива на гаража се изравнява с нивото на терена и от там е осъществен автомобилен достъп до  покривната тераса и вътрешния двор за обслужване и поддръжка. За гостите на обитателите на  сградата са предвидени 12 паркоместа по протежение на ул. "Шукшина".

Комуникационните възли са проектирани по северозападните и североизточните фасади, така че максимален брой жилищни помещения да бъдат разположени на юг, гледайки към  Заилийски  Алатау и вътрешния двор. Към повечето апартаменти са предвидени индивидуални покривни градини, разположени върху покривните тераси на паркинга, търговските обекти и жилищата.  Височината на жилищните етажи е 3м. светло. Площта на отделните апартаменти е от 100 до 350м2 без покривните тераси с разпределения, съобразени с демографските проучвания за гр. Алмати и пазарните тенденции в страната.

Фасадите на жилищните етажи в контраст на масивната, спокойна форма на стилобата са максимално остъклени, с динамично излизащи тераси, засенчващи прозорците. Дограмата е предвидена от трислоен стъклопакет с висок коефициент на топлоизолация и иновативна технология за затъмняване на стъклата.  В неотваряемите  и непрозрачни части от дограмата ще се вградят фотоволтаици.  Плътните елементи по фасадите ще се изпълнят от HPL панели - бели и с цвят на дърво. В масивните балконски парапети по южните фасади ще бъдат вградени рулетни щори за засенчване на терасите и прозорците. 

Конструкцията се предлага да бъде стоманобетонна, безгредова, изпълнена с  едроразмерен кофраж. Плътните външни стени и стените между апартаментите ще се проектират от керамични тухли, а вътрешните преградни стени от гипсокартон, съобразно потребностите на клиента. Всички довършителни работи ще бъдат изпълнени от висококачествени материали.

Климатизирането на сградите и осигуряването на топла вода се предвижда да бъде изпълнено централно, с геотермални термопомпи вода - вода или с термопомпи тип въздух - вода. Тъй като района е газифициран и газта в Казахстан е евтина, ще се изградят газови котелни към отделните секции, работещи  в обща система с термопомпите и слънчевите колектори, които ще бъдат разположени на неизползваемите покриви за осигуряване на БГВ. Така ще бъде оптимизирана работата на възобновяемите енергийни източници през суровите континентални зими в Казахстан.

Покривните градини ще бъдат предвидени със системи за капково и спринклерно напояване. Ще се подберат местни видове вечнозелени и цъфтящи растения, за да се гарантира тяхната устойчивост, адаптивност и лесна поддръжка.

При проектирането на инженерните мрежи се предлага да бъдат използвани иновативни и високотехнологични решения, осигуряващи функционирането на системата "умен дом", като: ефирен и кабелен интернет до всеки обект, стационарна телефонна инсталация, кабелна и сателитна телевизия, видеонаблюдение, видеодомофонна инсталация, управление на климатичната инсталация по интернет или задаване на параметри за 7 дневен период, отчитане на потреблението на енергия и вода извън обектите, автоматично управление на външните щори  и т. н.

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ