Жилищен комплекс „CAENEN PUURS”, "БИ Аркитекчър енд Кънстракшън" ООД арх. Хирт Беркейн и арх. Силвия Умникова

Жилищен комплекс „CAENEN PUURS” в гр. Пюрс, Белгия

Проектант: "БИ Аркитекчър енд Кънстракшън" ООД арх. Хирт Беркейн и арх. Силвия Умникова

Къде?

Пюрс е град в провинция Мехелен, Северна Белгия. В областта преобладава ниското застояване от еднофамилни свободностоящи къщи. Гъстотата е добре балансирана между застрояване, зелени дворни и градски площи. Парцелът се намира в близост до индустриална зона; на изток, запад и юг се откриват гледки към гори и обработваеми земи. Основна цел при проектирането е облагородяване на зелените зони и инплементирането на жилищните структури в природен контекст. Съвременните жилищни сгради в района са най-често традиционни, повлияни от историческите паметници или заложени в градоустройствените планове.

Защо?

Еднообразното традиционно строителсвто не удовлетворява нуждите на местното население от различни по вид жилищни сгради, смесване на функции и хора от различни възрастови групи. Проектът предоставя на жителите на град Пюрс 3 различни типа жилищно обитаване, които напълно отсъстват в околността - жилищен ансамбъл в паркова среда, дом за възрастни хора и многофамилна жилищна сграда. Обемно-прастранствената композиция преминава от компактен и категоричен масивен обем на изток при Тип 3, накъсва се и разлива форма при обитаване от Тип 2 и се раздробява на отделни ансамбълни единици на запад при сградите от Тип 1. Така структурите се вписват адекватно в средата от по-урбанизираната част с натоварено пътно кръстовище и главни артерии към по-зелената част на града. Въпреки този контраст, е използван един и същи принцип при формообразуването на сградите, а именно – разместването на правоъгълни паралелепипеди, както и отнемането на части от тях. Използвани са бяла мазилка и стъкло по продължение на целите фасади, с което се постига простота и категоричност, въпреки динамиката на обемите. Стъклените витрини отварят погледа на живущите към парковете и водните площи, изтънявайки границата с околната среда. Създадени са зелени притегателни центрове за живущи и посетители на комплекса, които се превръщат в социални точки.

Какво?

Всички сгради са триетажни и максимално отворени към околната среда. Паркирането за живущите е решено под земята, а посетителите имат възможност да паркират на ниво на терена, като определените места са винаги максимално скрити чрез живи плетове. 

Първият тип представлява жилищен ансамбъл със сгради с по 4 апартамента, които предоставят гледки на своите обитатели в поне 3 посоки и с ясни функционални зони за дневно и нощно обитаване. Дневният тракт винаги е насочен към централния парк и водна площ, изпълнен с големи витрини и широки пространства за максимално много интериорни конфигурации. На партерен етаж са разположени два апартамента, а на следващите две нива – по един, като до тях се стига чрез отворена стълбищна клетка и асансьор по периферията на обема. Минималистичното обзавеждане е решено предимно в бяло с акцентиращи детайли.

Вторият тип е дом за възрастни хора с обществени и обслужващи функции с цел максимален комфорт и грижа. Сградата е разположена между другите два типа обитаване. От северната страна преминава пешеходна улица, като по тази фасада са разположени главният вход, магазини, услуги и ресторант. Структурата се състои от централен корпус и три ръкава с цел навлизането на максимално количество слънчева светлина, енергоефективност и ориентиране към природата. На всяко ниво са предвидени многофункционални зали и открити пространства с цел максимално социализиране на възрастните хора.

На първи етаж се намира и голяма зала със зелена тераса, предоставяща възможност за различни видове дейности и мероприятия. Жилищните единици са да два вида – с една спалня и с допълнителна стая за хобита или възможност за втора спалня. Апартаментите и всички общи пространства са напълно пригодени за хора в неравностойно положение. Живущите разполагат с големи тераси, озеленени покриви, водни площи, зелени градини и места за социални събирания.

Многофамилната жилищна сграда тип 3 е разположена на оживено кръстовище и главна пътна артерия. Предвидени са зелени огради с жив плет на партерен етаж за повече уединение на обитателите. Сградата разполага с 31 апартамента, чиято квадратура нараства във височина. Поради ефирната структура и големите витрини във всички посоки, се налага допълнителна слънцезащита чрез дървени ламели, които придават и характер на сградата. Поради голямата дълбочина на застрояване са предвидени светлинни комини от покрива до партера, прорязващи централно разположените коридори.

Апартаментите разаполагат с от една до три спални. Отново имаме ясно разделение межди дневна и нощна зона на обитаване. Обширните тераси са удобни за използване и имат слънцезащитна функция на запад и юг. На последното ниво се намират най-големите и луксозни апартаменти с по –голяма светла височина. В някои участъци са разположени използваеми зелени покриви, които имат и допълнителна топлоизолационна функция. Интериорите са минималистични с достатъчно широк дневен тракт за максимално удобство.

Как?

Конструкцията на сградите е решена от фабрично изготвени елементи за директен сух монтаж на място. Изборът на тип строително-монтажни дейности е определен от добрите практики на страната, в която ще се извърши строителството и е обоснован икономически. Стените са носещи, подовете на сградата са изпълнени от монтирани „предплочи“, подобни на оставащ кофраж, армирани и замонолитени. Носещата конструкция се подпомага от стоманени греди и бетонови колони при по-големи подпорни разстояния или еркери.

Фундирането е изпълнено с обща фундаментна плоча. 

Всички сгради в комплекса са високо енергийно ефективни. Стремежът за минимални отвори на север е успешно реализиран. Дългите витрини при останалите посоки осигуряват достатъчно топлинна и светлинна енергия в жилищните единици. Заложени са излизащи тераси и по-голям брой дървени ламели на западните и южните фасади, за да се избегне преослънчаване през лятото.Фасадите са изпълнени от EPS топлоизолационна система с мазилка, дебелината на изолационния пакет е общо 16см. Дограмата е алуминиева и е с отлични топлоизолационни качества. За топлоизолиране на плочите на сградата е използвана твърда пенополиуртанова пяна, която се полага на място за по добро уплътнение на фугите. Подът на партера е изолиран от фундаментната плоча с 10см PUR, а покривът на сградите – с 16см PUR. В работния проект са взети предвид всички контактни точки на топло- студено, които предполагат създаването на топлинен мост и са предвидени работещи детайли за предотвратяването на възможните топлинни загуби.

Използвани са активни мерки за подобряване на енергийната ефективност като възобновяем източник на енергия - термопомпа въздух-вода. Помпата спомага за намаляване на негативното въздействие върху околната среда и е високо ефективна.

Други мерки за устойчива архитектура е използването на вкопан резервоар за дъждовна вода за всяка от сградите в комплекса, които е скачен с друг резервоар, чрез който събраната вода се инфилтрира в почвата. Водата от дъждовния резервоар се използва и за битови нужди и поливане. Водните площи и обилната растителност създават балансирана влажност на въздуха и по-малки температурни амплитуди.

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ