Многофамилна жилищна сграда, ул. „Милин Камък”, "Цикалов и Архитекти" ЕООД, арх. Георги Цикалов, арх. Боряна Трендафилова и арх. Симона Данкова

Многофамилна жилищна сграда, ул. „Милин Камък”, кв. Лозенец, гр. София

Проектант: "Цикалов и Архитекти" ЕООД, арх. Георги Цикалов, арх. Боряна Трендафилова и арх. Симона Данкова

Обектът, предмет на проектната разработка, се разполага в централната част на гр. София - кв. Лозенец и в съседство с Резиденция „Лозенец” на ул. „Милин Камък”. Богато озелененото пространство на резиденцията е предпоставка за „зелената” концепция в настоящия проект. Сградата представлява един правоъгълен обем с елегантен иновативен дизайн, който се допълва от основните акценти в архитектурното решение - зеленина. Ефектният бръшлян се спуска от покрива на сградата посредством метална конструкция и създава търсена връзка с парка на Резиденция “Лозенец”.  Сградата е с озеленен покрив. Около него умело са вградени соларни колектори – между ребрата на перголите. По южната фасада са предвидени плъзгащи слънцезащитни елементи. За по-висок комфорт на обитаване е предвидено подово отопление. Поливната система за зеления покрив и дворното пространство е автоматизирана, като е подсигурена и с резервоар за дъждовни води. 

Една от основните цели на проекта е вписването на сградата в общия фон на терена и ненатрапчиво присъствие в околната среда. Наличието на естествен брашлян и зелен покрив цели както да засили присъствието на зеленината в ежедневието на хората, така и да създаде един неповторим и впечатляващ архитектурен образ.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ