A3 Advanced Architecture Apartments, STARH арх.Светослав Станиславов

A3 Advanced Architecture Apartments

Проектант: STARH арх.Светослав Станиславов

Концепция

A3 - Advanced Architecture Apartments е вълнуваща жилищна сграда, хармонично вписана в контекста на средата, в която е ситуирана.  Две отправни точки - планината и градът – определят цялостната архитектурна идея. Мястото, отредено за А3, се намира на граничната зона, в която градът и планината се преливат в едно. Линиите и ясните граници се размиват в плавни и меки форми, даващи възможност всеки сам да определи къде точно е и как възприема формата и пространството. Ситуирана в една от най-съвременните зони на гр.София – бул. „България”, А3 е замислена да бъде актуална, контекстуална и авангардна. Някои от най-модерните и интересни сгради в София са именно тук, в това число и две, създадени от Sofbuild. От друга страна, изключително доминиращ елемент в средата е планината, надничаща към бъдещата сграда. Комбинирайки тези два силни елемента, създадохме вълнуваща, динамична и модерна форма на сградата, без да я ощетяваме функционално.

Разделихме сградата на пет обема, свързани в общ ансамбъл, определящ крайния ѝ силует. Очертахме всеки от петте обема с меки и елегантни форми, оставяйки човек сам да ги асоциира спрямо собственото си въображение. Лесно е да се асоциират петте елемента с пет планински върха или силует на семейство с три деца, но по-дълбокият замисъл на идеята е да Ви стимулираме да самоопределите формата, ставайки съпричастни със сградата. Да се превърнете в автор на нова форма, да Ви вдъхновим.

Функция

Създаването на А3 протече от вътре - навън, тоест дизайна следва функцията, като именно този подход считаме за правилен при проектиране на жилищни сгради. Планирахме функционална схема, съобразена изцяло с програмата на инвеститора. В план ясно се четат правилни, ортогонални форми, доставящи комфорт на обитаване и флексабиност при организация на интериорното пространство.

Разделихме над 100 метровата в план сграда на пет тела (входа), всеки със собствена вертикална комуникация. Първите два А и Б,  разполагат с по два апартамента на етаж, а В, Г и Д - с по три . Малкият брой апартаменти на етаж повишава усещането за луксозно обитаване и осигурява повече лично пространство. Постигнахме оптимални технико-икономически показатели  и 158 апартамента, всеки от тях с отлична функция и благоприятно географско изложение. Всички дневни пространства са ситуирани на изток-югоизток с богато остъклени фасади, гледащи към Витоша и градския силует. Партерният етаж е предвиден за търговски площи - магазини с големина от 50 до 100 кв.м, общо 13 броя. Паркирането е обезпечено посредством две подземни нива, като цялата свободна надземна площ е планирана за озеленяване и рекреация. В парка западно от сградата, предвиждаме детска площадка и зелени площи с 300 нови дървесни вида.

Отопление

Отоплението  през преходните и зимния периоди се постига благодарение на предвидените индивидуални отоплителни инсталации с газови кондензационни котли от най-ново поколение, с авангардна технология и изключително висок коефициент на полезно действие. Котлите са с компактен дизайн, събрал в себе си цялата работна и предпазна арматура и осигуряват както топлинните изисквания, така и скоростното подгряване на водата за битови нужди. Уредът не изгаря кислорода в помещението, а получава такъв от външния въздух посредством обединена коминна система, през която става и изхвърлянето на изгорелите газове. При нарушение на който и да е от показателите за горенето, се задействат аварийните функции на съоръжението. 

Във всеки апартамент в близост до котела е разположен газоанализатор, който регистрира и управлява централно предпазната и спирателна арматура по газовата линия, в случай на изтичане на газ.

Вътрешните отоплителни тела за апартаментите са предвидени да са алуминиеви радиатори и лири за баня.

Материали

Дизайна на А3 вплита в себе си строга елегантност и меки органични форми. Сградата се възприема еднакво добре в цялостен силует и от различни ракурси. Усещането за елегантност и изтънченост е  подчертано и от предвидените във фасадата високо технологични материали.

Fiber C е високотехнологичен, устойчив фибробетон, създаден изцяло от естествени суровини. Благодарение на стъклените фибри се постига висока якост при ниско тегло и дебелина на панелите. Максималните размери на фасадна облицовка  в А3 са 1200/2500/13 мм. Триизмерните елементи от Fiber C- 3D, произведени в индустриални условия, правят възможно изпълнението на извитите елементи в сградата. Изборът на Fiber C за основен материал за фасадите на А3, не е само заради елегантността и естествена му красота, но и поради високата устойчивост при пожар и стабилност на температурата до 350° по Целзий ( A1 по DIN 4102).

Естествен-Тъй като повече от 95% от стъклофибърния бетон Fiber C се състои от чисти минерални суровини, той е особено опазващ здравето и околната среда. 

Устойчив-Според IBO (Контрол на качеството 06/2007) производството на Fiber C показва с 40% по-малко парников потенциал отколкото при циментовите фазерни плоскости и алуминиевите листови ламарини. Със своя отличен екологичен профил Fiber C потребява със 70% по-малко първична енергия отколкото HPL- плоскостите. 

Траен-Въз основа на дълготрайността си на „живот” от над 50 години, Fiber C представлява не само икономическо, но и спестяващо ресурсите фасадно решение. 

Биологичен-Fiber C е номиниран за приемане в продуктовата листа на GreenSpec®. GreenSpec дава надеждна помощ при ориентирането относно енергоспестяващото строителство и представя списък от продукти, които отговарят на строгите строително-биологични и екологични критерии.

А3 ще бъде първата сграда в България от такъв мащаб, облечена с Fiber C.

Алуминиева окачена фасада Reynaers CW50

Алуминиева дограма Reynaers CS77

Двоен стъклопакет с външно стъкло  6.2.6мм и вътрешно закалено 10мм – Guardian SunGuard SN 70/37

Окачена фасада от стъклофибърен бетон Fiber C  - Polar White и Liquid Black. 

Окачена фасада от фиброциментови плоскости Swisspearl  в цвят CARAT Black Opal 7021

Алуминиева носеща конструкция ETEM Vario

Топлоизолация каменна вата 10см Rockwool  Airrock ND с воал 50кг/м3 

Хидроизолация Arcon и Бюшер& Хофман 

Врати Solid- Серия 50

Гаражни врати Hormann, Novaferm

Асансьори Otis

 

Възложител: Sofbuild

Главен изпълнител:   Аргогруп Екзакт ООД

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ