Енергоефективна жилищна сграда, Stephen George International, арх. Тихомир Казаков

Енергоефективна жилищна сграда,  м. Дианабад- Запад, р-н „ Изгрев, София

Проектант: Stephen George International, арх. Тихомир Казаков

Представената многофамилна жилищна сграда, е проект, разработен от екипа на Stephen George International, София.

Основната идея на проекта, е да съчетае функционализма, необходим във всяка една жилищна сграда, с естетичните и енергоефективни нужди на Архитектурата в наши дни. 

Теренът, на който е разположена сградата, е със силна денивелация, което създава предизвикателство за проектирането, както и за укрепването на сградата. В южната си част, теренът граничи с гъста разтителност и река, което създава чудесна предпоставка за развитие на всички дневни части в тази посока.

Сградата се развива на няколко нива, с различни по тип жилища. При проектирането, се цели да се постигне максимално разнообразие в различните апаратаменти и в същото време сградата да работи по най- добрия начин. Интересна концепция, е разполагането на дуплекс апартаментите на ниво Партер. По този начин, пресъздаваме усещането за живот в еднофамилна къща- живущите имат директна гледна към реката и остават отделени от жилищните сгради, около тях. 

На ниво сутерен, сградата е осигурила необходимия брой паркоместа, както и всички необходими технически помещения към нея. Главният вход на сградата, е разположен на северната фасада към ул. 132, което намаля до минимум и общите части към сградата.

Проектът цели да получи сертификат по BREAM, с което доказва и добрите инвеститорски намерения за бъдещата експлоатация на сградата. Използваните материали са енергоефективни, фасадата не е излишно усложнена, вписва се ненатрапчиво, но остава след себе си характерен градски силует.

Сградата е получила разрешение за строеж и процесът на строителство е започнат. Сроковете на инвеститорите са до края на годината, тя да бъде въведена в експлоатация.

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ