Апартаментен хотел Галеон, Слънчев бряг

А.Д.А. – Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД
арх. Румен Първанов, арх. Мира Попова, арх. Юлиана Томова

Апартаментен хотел Галеон, Слънчев бряг

Обща част. Градоустройствена основа

Теренът, върху който е реализиран този проект, се намира в най-атрактивния район на Слънчев бряг – източната част, непосредствено пред плажната ивица и в близост до гр. Несебър.

Ситуирането на сградите в Урегулираният поземлен имот 51500.505.259 УПИ I, от кв. 55 по плана на к.к. “Слънчев бряг-изток” е в съответствие с действащия застроителен план и издадената виза N 413/25.03.2008, като е спазена максималната етажност от 8 етажа.

Сградите са разположени по следния начин спрямо регулационната линия:
• на регулацията по ул. ”Осма” ,
• на 6 м. от регулацията по ул.”Тридесета”,
• на 6 м. от южната страна, и
• на 14 м. от източната страна.

Режим и показатели за застрояване:
• К инт – 2.30
• Плътн – 51%
• Озеленяване – 12%
• Площ парцел - 6481м2

ЗП – 2629м2
РЗП – 14898м2

Обемно пространствено и функционално решение

Проектът “Апартаментен комплекс “Галеон” се състои от три ясно обособени части, обозначени с “А”, “B” и “C”, с височина съответно шест, седем и осем етажа, които ограждат вътрешен двор от север, запад и юг. В него са разположени голям и малък басейни, с “плаж” и градина. Във вертикално отношение, сградата е разделена на две части – Първи етаж – “база” в която са разположени ресторанти, магазини и др. обслужващи площи, и етажи с апартаменти.

• Тяло “А” – Първият етаж е зает със СПА център, зона за фитнес, както и конферентен блок, състоящ се от няколко зали с подвижни стени. На етажи от втори до шести са разположени апартаменти с една спалня.

• Тяло “В” – Разположено в западната част на имота, то осъществява връзката меду трите тела. В приземното ниво (Етаж 1) са разположени присъщите за хотелско фоайе анекси, като рецепция, лоби бар и др. На следващите шест етажа са разположени апартаменти. Двата края на тялото са фланкирани от вертикалните комуникации - стълбища и асансьори.

• Тяло “С” – Основният обем над първото ниво е с дъговидна форма, което осигурява максимален фронт с видимост към морето и плажа. На приземното ниво са разположени поредица от магазини, както и основен ресторант, чието местоположение предразполага ползването му и от външни посетители. На етажите от втори до шести са разположени луксозни апартаменти основно с две спални, а на седмо и осмо ниво – мезонети.

• Паркиране – Реализирано е основно по периферията на хотелския комплекс, както и в нарочно пониженото ниво в южната част на двора, с което са осигурени необходимия брой паркоместа, съответстващи на броя на леглата в хотелския комплекс.

• Вътрешен двор – В него са разположени основен и детски басейн, както и зона за плаж. Останалата част от двора е заета с малък паркинг и градина с тераса към основния ресторант.

Архитектурният проект е съобразен максимално с възможностите на парцела, както и с контекста на околната среда. Желанието ни, максимален брой апартаменти да получат изглед към морето и старанието ни да “влезем” в мащаба на заобикалящата ни градоустройствена “тъкан” е продиктувало периферното разположение на отделните обеми на сградата.

Основен мотив във фасадите са декоративните решетки, изпълнени от алуминий с наподобяващ дърво завършек. Като жалузи и парапети, алуминиевите решетки са използвани и при засенчване на горната част на витрините на магазините и в телата “А” и “В”. Импозантна козирка от стъкло маркира главния вход на хотела, а дъговидния корпус на тяло „C” e увенчан с покрив с екстравагантна форма, носещ усещането за уникалност и това го прави своеобразна емблема на сградата.

Именно стъклото, като основен материал, създаващ усещане за лекота и финес, е използвано при изпълнението на парапетите на лоджиите, както и облицовката на панорамните асансьори, маркиращи северозападния ъгъл на сградата.

Строителното изпълнение се базира на стоманобетонна конструкция, зидария с решетъчни тухли и изолация според DIN нормите. Един от отличителните белези на сградата е внедрената система „Умен дом“, интегрираща в себе си контрол на достъпа до отделните апартаменти, управление на климатичната система, както и дистанционно отчитане на измервателните уреди за електричество и вода. Това позволява всеки собственик от разстояние чрез интернет платформа да следи и контролира тези параметри. Сградата е снабдена с мрежово оборудване от най-високо ниво, осигуряващо бърз и надежден достъп до интернет от всяка точка в и около нея.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ