Халич Конгрес Меркези - Златния рог - Истанбул 2014

Халич Конгрес Меркези - Златния рог - Истанбул 2014

Проектанти: БД АРХ, арх. Божидар Хинков, арх. Даниела Славова

Халич Конгрес Меркези - нова сграда на известния Златен Рог - едно от най-красивите места в старата имперска столица - Истанбул.

През 2014 година към нашия екип се обърнаха турски инвеститори с намерението да реализират нова сграда, част от вече изграден комплес, която освен да допълва функционално комплекса, да осъществява нови функции. Въпросния комплекс има изграден голям конферентен център на мястото на старите казарми в Истанбул, но съществува необходимостта да се отговори на две нови функционални предизвикателства - изграждането и функционирането на експозиционни площи и възможност 4 хиляди души в рамките на комплекса да се съберат на едно място за почивка и рекреация, в подходяща банкетна или бална зала. Така собствениците на конгресния център стигат до извода че им трябва нова сграда, с цел домакинство на различни изложения, концерти и други мероприятия, позволяваща разделяне на пространствата и даваща възможност да се събират хората след конференция или представление.

Изправихме се пред предизвикателството да направим нова сграда, модерна в духа на Светска Турция, но същевременно осъществяваща препратка към великото минало на Османската империя. Поставихме пред себе си задачата да се запознаем с бита и традициите на турците, както от миналото и настоящето, така и да си поставим въпроса какви ще са те в бъдещето.

Постигнатото решение дава възможност за ползване на пространството за изложби и експо и неговото делене на отделни по малки зали удовлетворяващи нуждите на ползвателите. Същевременно може да се ползва за рекреация, концерти и огромна банкетна или бална зала. Образът на сградата, разположена на поречието на Златният рог, е вдъхновен от образите на Въртящите се Дервиши, визуално проявление на едно от най-висшето направления на исляма - суфизма, известно с поезията на учителя Руми. В структурите на стъклената фасада са ползвани принципни конструктивни решения “заети” от принципа на изграждане на арабските арки и елементи от украсата на гробниците на султаните в Бурса - старата столица на Империята. Модерната интерпретация на завихрения класическия образ на Въртящите се дервиши, в граничната зона между земята и водата, в средата и контекста на една от най-древните столици, се стреми към достигането до тази отделеност, която дервишите постигат посредством въртенето, превръщайки се в център на вселената.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ