Обреден дом за тъжни ритуали - Благоевград

Обреден дом за тъжни ритуали - Благоевград

Проектант: Архитектурно студио ДИАГОНАЛИ
арх. Николай Давидков,  дизайнер Мариана Давидкова, арх. Петър Бубев, арх.Росица Шатърова, Габриела Василева, арх. Йоана Робева, арх. Ленко Григоров, Нина Кръстева

Настоящият проект, възложен от община Благоевград, представлява предложение за Обреден дом за тъжни ритуали в гробищен парк, намиращ се в периферията на град Благоевград, в района на м. Колибите. Сградата е проектирана през 2016 и към днешна дата е в процес на одобряване.

Обектът представлява композиция от едноетажен сграден обем и открито пространство пред нея, разположени в една ос на симетрия. Тази насоченост е допълнително подчертана от организацията на дървесната растителност и градското обзавеждане в рамките на така създадения площад. Комплексът е разположен непосредствено до централна алея с усилена настилка в имота на гробищен парк, през която се осъществява достъпът.

Сградата е решена в един етаж. Основната функция се осъществява в ритуална зала, достъпна от входно преддверие. Предвидени са складово помещение и тоалетна за посетители. Пространствената организация на залата и входното преддверие дава възможност за лесно придвижване на посетителите в по време на ритуала, като за целта са предвидени два вход/изхода съответно от ляво и дясно на фронталната фасада. Зоната на входа е покрита от площна стоманена козирка. Площадното пространство пред сградата дава възможност за събиране и изчакване на голям брой хора.

Цялостният образ на вътрешните и външните пространства е формиран от присъствието на три материала: черна стоманена ламарина/профили; видима лицева тухлена зидария и видим бетон. Стените ще бъдат изпълнени от лицеви тухли с размер 25/12/6.5см. Не се предвижда вътрешна и външна обработка на тухлените повърхности. Зидарията е заложена със специфична превръзка, която придава особена пластичност на архитектурния образ. Настилките на сградата ще бъдат изпълнени от шлайфан бетон. Външните настилки са мразоустойчиви тротоарни плочи с отмита повърхност. Витрините и входните врати са изпълнени от стоманени рамки, дебело стъкло и декоративна стоманена решетка.

Проектното предложение съчетава по нов начин традиционни похвати за оформление на пространството със съвременни материали и естетика. Целенасочено сградата не притежава отличителни религиозни белези, но използва архитектурен език, методи и пространства, характерни за аналогични сгради с религиозен характер. Пример за това е организацията на комплекса в ос на симетрия, кулминираща в обособената зона за обреди - ритуална зала.

Цялостната атмосфера на комплекса, импонираща на предназначението на обредния дом, е търсен резултат от комбинацията на материалността на обекта, решението на детайлите, и режисираната осветеност на обекта.

Проектът за Общински Обреден Дом за тъжни ритуали в гробищен парк представлява опит за реализиране на съвременно минимално поливалентно ритуално пространство. Комплексът олицетворява убеждението на проектантския екип, че архитектурата не е фон, а участник в човешките емоции и преживявания.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ