Абстракта ООД

Абстракта ООД
КУРОРТНО ЕКО СЕЛИЩЕ ХАРМОНИЯ

„.. Нека приемем великолепието и мъдростта на Природата в домовете си...”

Местоположение на имота: Склоновете между Невестина Скала и град Смолян.
Парцелът с площ около около 8 дка е със силна денивелация, на прекрасен южен склон с
невероятна гледка към града и далечните върхове на Родопите. Прекрасни дадености на мястото
са извор с чиста планинска вода, борова гора на запад и опасан от масивни скали север, спиращи
язвителните северозападни ветрове..
Идеята на клиента ни бе да изгради малко курортно еко селище, до максимум
независимо от държавни енергийни доставчици. Заданието бе за около двадесетина курортни
къщички, които да споделят няколко обществени пространства като Паркинг, Спа зона с басейн,
Зала за почивка и хранене със споделено приготвяне на храната и... малко Опитно поле за
отглеждане на зеленчуци.
Основните принципи, зададени към проекта бяха:
1. Запазване на природните дадености.
2. Мъдро използване на енергията.
3. Подобряване качеството на живот.
4. Създаване на жива среда за общуване, възпитание на ценности и творчество.
Основното предизвикателство към архитекта бе как заданието за толкова много обекти
да се спази върху неголямата площ на парцела, без да се нарушат основно заложените принципи
за хармония с природата и условия за истинска почивка.
Основното постижение на проекта е концепцията за структуриране на сградите върху
стръмния терен. Задълбочено проучване на наклона разкри възможност за групово
инкорпориране на сградите стъпаловидно, следвайки денивелационните хоризонтали.
Разработката на обемите придоби структурата на плавни дъги от вписани в съществуващия терен
редови обекти, наподобяващи на така характерното за Родопите стъпаловидно едновремешно
оформяне на обработваемите градини с каменни подпорни стени, видно на места и до днес.
Освен нежното и ненатрапчиво вписване на целия комплекс в пеизажа, тази структура даде
и друго уникално предимство на проекта: при толкова плътно застрояване, поради факта, че
покривът на единият ред сгради се превръща в градина за горно седящите, от никоя къщичка не се
виждат съседи. С разделени от зеленина дворчета, всеки е сам със зашеметяващия пеизаж пред
себе си.
Съдържанието на проекта се сведе до:
Къщички тип А (с една спалня) – 6 броя
Къщички тип В (с две спални) – 12 броя
Заслонени паркоместа – 25 броя
Зала за плуване и гимнастика – 580 м2
Зала за хранене и почивка – общо 230 м2
Опитно поле за зеленчуци около 600 м2
Устройствените показатели
изглеждат така: ))
Имот – 7780 м2
ЗП – 1940.40 м2
РЗП – 3497.10 м2
Пзастр. – 24.9%
Озеленяване –71%
Кинт. – 0.45
Конструктивното решение на сградите е балансирано съчетание между древни
строителни практики и модерни строителни системи.
Строителни техники от раннобългарските вкопани къщи са използвани за изцяло
екологичното строителство от камък, кирпич и дърво. Мазилките от естествена глина и дървените
дюшемета придават неповторимо топло и уютно излъчване на дома. От друга страна, модерните
дограми и външни регулируеми щори привнасят комфорт, чувство за съвременност и лукс на
обитаване.
Инсталационно строителните решения са подчинени на идеята за екологично
строителство и енергийна независимост. За изграждане на цялостна концепция за инсталационно
оборудване oт ниво комплекс до ниво сграда, бе направено подробно изследване в сферата на
новите технологии за производство на енергия и рециклиране на отпадъци. Заедно с
архитектурният дизайн, позволяващ бърз и адекватен отговор на климатичните условия, този
проект цели да докаже, че има начин за модерен и здравословен начин на живот и без месечни
сметки.
Ситуацията решава местата на главните енергийно получаващи и складиращи точки.
Обезпечението с питейна вода е решено с оглед изразходване най - малко количество енергия.
Пътят на чистата вода от извора е насочен чрез помпи до най-високата част на имота, от където по
гравитачен път чрез дозатори слиза до всеки потребител. Водите за напояване и тоалетни
казанчета са отделени и идват от простата система за събиране на дъждовни води от всеки ред
сгради. Канализацията е отведена в малка преработвателна станция, разположена в най- ниската
за жилищните сгради точка и в контакт с главния път към имота, което позволява лесната й
експлоатация и поддръжка. Биологичните септични контейнери облекчават дебита й от битови
отпадъци, като мястото им също е намерено в контакт с пътя, невидимо за същинската част на
комплекса.
В жилищните редици на ниво сграда са инкорпорирани сифонни системи с бойлер за топла
вода, като всяко къщно дворче завършва в дъното си и с автономен малък хибриден
енектроизточник, комбиниращ малък вятърен генератор и слънчева батерия.
Архитектурата на сградите не по- малко допринася за пестенето на енергия. Цялостното
остъкляване на юг подпомага зимното отопление. Снабдено е с хитро подбрани регулируеми
дървени желузи, които да спасяват от летните жеги чрез оформяне на навес или чрез по -пълно
затъмнение чрез спускане. Страхотно е, че това решава и охраната на къщите при липса на гости.
Проветряване и естествена циркулация на въздуха е осигурена през отваряемата предна витрина
и отвори от мокрите помещения в дъното на сградите. Електричесвото, получено от хибридите,
захранва изцяло диодовото осветление на сградата и дворчето й, както и вентилаторите, с които е
снабдена всяка стая.
Визията на курортно селище „Хармония”, е изцяло подчинена на заглавието му. Хармония
на обитаване, хармония с пеизажа на Родопите, хармония с особеностите на парцела. Стъклените
фасадите на двата типа жилищни и двете обществени сгради са начупени на едри плоскости, като
редувайки се, кореспондират с насечения каменист фронт на скалите, под които са се приютили...
Всяка брънка от четирите жилищни дъги, също създава свой ритъм чрез положението на желузите
си, издавайки различното си вътрешно състояние– някъде няма никой, друг гледа звездите, трети
се пече на слънце...
Интериорът е деликатно общуване между старо и ново, между меката топлина на
естествените материали и прозрачния блясък на стъклата, осветлението, модерното кухненско и
санитарно оборудване.
Озеленяването на комплекса е продължение на визията му за хармония. Общият пеизаж,
изграден от природните дадености и няколкото вековни дървета, които остават недокоснати на
мястото си, е подкрепен от концепцията за озеленяване на ниво сгради. Паркингът за автомобили
от две нива, както и залата за плуване, са обрамчени от лиани; делението между две съседни
жилища е оформено от шипки и къпини; дворчетата са изцяло покрити от нежна трева.
Общуване. За съжаление, проектът за курортно селище „Хармония” остана на
незавършена техническа фаза поради настъпилата Световна икономическа криза.
Ще ни се да мислим, че проектът, освен доброто общуване със средата и постиженията на
съвременния прогрес, което успяхме да постигнем със средствата на архитектурата, някой ден ще
се случи, за да постигне и общуването, за което бе замислен – за общуване между Човек и
Природа, меду Човек и Човек.
Клиент: Чавдар Попов „Чейси ЕООД”
Автор: Архитектурно Студио Абстракта
арх. Райна Бекирова
20.09.2014

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ