Национална галерия – Квадрат 500 – Фаза 1

Национална галерия – Квадрат 500 – Фаза 1

Проектант: „Янко Апостолов Архитекти” ЕООД,  арх. Янко Апостолов

История на проекта

През 2010 г. арх. Янко Апостолов печели организирания от Министерство на културата международен архитектурен конкурс. След сключен договор между министерството и ''Янко Апостолов Архитекти'' ЕООД в периода 2011-2013г. беше изготвен пълен проект на целия комплекс, включващ крила Изток, Запад, Север и Юг. Междувременно с осигуреното от Министерство на културата европейско финансиране започна реализирането на Фаза 1 от комплекса – крила Изток, Север и Запад, както и Скулптурната градина, разположена във вътрешния двор на комплекса. Строителството на тази фаза приключи през 2014 г., когато сградата получи разрешение за ползване и след продължилото една година подреждане на експозицията, галерията беше открита през  май, 2015 г. Предстои реализацията на последния етап - Фаза 2 от комплекса – крило Юг.

За институцията Национална галерия и Квадрат 500

Разположен в историческия център на София, комплексът събра в едно колекциите на Националната художествена галерия и Националната галерия за чуждестранно изкуство, обединени в една институция – Национална галерия. С колекция от над 45 000 единици от най-доброто от българското и световното изобразително изкуство, намиращо се в България, това е най-големия музей за визуални изкуства в страната. Колекцията му е много разнородна и включва българска и световна живопис, графика и скулптура, множество икони, африканска и индийска култова и религиозна скулптура, различни видове приложно изкуство. Комплексът ''Квадрат 500'' е проектиран да задоволи нуждите на институцията както от съвременни изложбени пространства за постоянни и гостуващи експозиции, така и от офиси, фондохранилища, реставрационни ателиета и обществени пространства.

Описание на комплекса

Проектът е развит около напълно обновен вътрешен двор, който е сърцето на проекта. Той е повдигнат на нивото на улицата и новия вход на комплекса и представлява обща скулптурна градина, пространство за изкуство и забавление, спокоен, светъл фон на галериите на музея, голямо обществено пространство, което позволява организирането на новите обществени програми на музея. С повдигането на нивото на двора до улиците около комплекса се осигурява едно ново ниво за депа за съхранение и други сервизни дейности, които не изискват естествена светлина. Остъклен атриум, разположен по фасадата на крило Север, с галерии в него, осъществява визуалната връзка между изложбените зали и скулптурната градина.

Организация на неизложбените пространства

Основните обществени пространства на комплекса (многофункционална зала, образователен център, библиотека, ресторант, книжарница) са проектирани в неизграденото крило Юг на Квадрат 500. В реализираната част от комплекса е изградено кафе с конферентен център, разположено на последния етаж на крило Изток, с изключителна гледка към историческия център на града. Изградена е и малка книжарница, предлагаща каталози и сувенири, свързани с колекцията на галерията.

На трети етаж е обособена офисната зона, обединяваща кабинетите на ръководството на галерията, кураторския екип и всички други служители от администрацията. Също там са разположени и реставрационните ателиета. Всички технически помещения за съсредоточени в сутеренните нива. На това ниво са разположени и фондохранилищата за съхранение на колекцията.

Изложбени пространства

Основната част от комплекса заемат експозиционните пространства. Те са разположени в първи сутерен, първи, втори и четвърти етаж в крило Изток, втори и четвърти етаж в крило Север, както и първи, втори и трети етаж в крило Запад. Прецизния контрол на температурата, влажността и светлината в изложбените пространства е задължителен за всички съвременни художествени галерии. В новоизградените крила на комплекса е изградена прецизна система за климатизация, осигуряваща постоянен температурен и влажностен режим в изложбените пространства. Комбинация от прецизно амбиентно и насочено осветление осигурява правилната осветеност на всеки от изложените артефакти. На последния етаж на новоизграденото крило Север е разположена зала с оберлихти, предоставяща осветеност с добре контролирана естествена светлина, комбинирана с изкуствена такава, като смесването им се контролира автоматично в зависимост от интензитета на външната светлина.

Комплексът ‘’Квадрат 500’’ осигури така нужните на Националната галерия нови качествени експозиционни пространства, депа за съхранение, офиси за администрацията и реставрационни ателиета. Неговото пълно завършване ще постави институцията Национална галерия на едно ново, много по-високо ниво, съизмеримо с европейските и световни институции от този род.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ