АСМП МС, СБАЛ по очни болести и оптика

АСМП МС, СБАЛ по очни болести и оптика

Проектант: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

 

Местоположение в  „Центъра“ на  град София ул. „Неофит Рилски“ №7

Ситуиране на обекта – сградата е разположена на ул. „Неофит Рилски“ №7, местност „Центъра“, град София. 

Функционално решение - Сгрдата изпълнява функциите специализирана болница за активно лечение на очни болести. 

Главният вход към сградата е от юг, от ул.“Неофит Рилски“. 

Вертикалните комуникации са осигурени чрез асансьор и стълбищна клетка, които свързват всички нива - от първи сутерен до пети етаж. На втори сутерен са разположени паркоместата. Той е достъпен чрез отделно стълбище в югоизточния ъгъл на сгрдата стартиращо отпърви сутерен. Автомобилите достигат до сутерена посредтвом хидравлична платформа.

Подходът към сградата е директно на кота ±0.00 и въвежда в просторно фоайе, с места за изчакване и рецепция. На това ниво се разполагат още два кабинета и манипулационна. 

 • На втори етаж  (кота +3.20) се обособени три кабинета, една манипулационна и техническо помещение, всички те достъпни от фоайе с чакалня.
 • На трети етаж (кота +6.40) са разположени 4 болнични стаи с по две легла, една VIP стая – също с две легла и самостоятелен санитарен възел, и сестринска стая.
  И на трите етажа има обособен санитарен възел за посетители, приспособен за ползване и от хора с увреждания.
 • На четвъти етаж (кота +9.60) са разположени лекарски кабинет, манипулационна, офис – администрация, кухненски бокс и санитарен възел.
 • На пети етаж (кота +12.80) е обособена лекционна зала, достъпна от етажно фоайе с малък бар и санитарен възел.
 • На първи сутерен (кота -3.20) са проектирани операционна зала с прилежащи предоперационна и следоперационна зали, помещение за подготовка на хирурзите, помещение за стерилизация, складове за стерилни и употребявани материали. На етажа още се разполагат лаборатория, битови помещения – съблекални, баня, тоалетна и стая за почивка на персонала. Под стълбището е организирано перално помещение. 
 • На втори сутерен (кота -7.20) е организирано паркирането, посредством автоматична система за паркиране на три нива. На този етаж се разполага още  абонатната станция и главното разпределително табло.

Конструктивно решение

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, смесена (гредово-безгредова), с вертикални носещи елементи - колони и стоманобетонни стени, за поемане на сеизмичните сили. Покривите са плоски. 

Паркиране

Паркирането се осъществява в подземен гараж, разположен на втори сутерен  (кота -7.20). Автомобилите достигат до гаража посредством хидравлична платформа. Осигурени са 12 паркоместа – 11 на механизирана система за паркиране на три нива и едно самостоятелно, под стълбищната клетка.

Обемно и архитектурно решение

Авангардният дизайн и естетиката на сградата са много важни, те създават първото впечатление, любовта от пръв поглед, но онова, което не се вижда е функцията.

В иновативно и технологично отношение сградата достига своята “поанта” в специфичното зониране и организиране на средата продиктувани от нейната функция.

Сградата е със съвременен архитектурен облик. Проектирани са  различни обеми и декоративни рамки, които ще се изпълнят с облицовка от композитен материал. Сградата ще бъде с вентилируема фасада. Прозорците са с алуминиева дограма, през няколко етажа. Ще бъдат използвани съвременни материали за довършителни работи в екстериора (облицовки от композитни материали, алуминива дограма, стъклени парапети) и интериора (гранитогрес, теракота, хомогенни PVC настилки - износоустойчиви, антибактериални, антистатични.)

Синегрията между изчистената в пространствено отношение форма на сградата, динамичното членение на фасадите посредством отворите и вложените в проекта материали е основна предпоставка за устойчивостта и хармоничното вписване на сградата в околната среда.

Този проект трябваше да задоволи изискванията на възложителя за функционалност – подчинена на оперативните и визуално-естетическите стереотипи на медицинската сфера. 

Съществено при разработването на проекта бе да успеем да създадем представителен и съвременен образ на сградата с което тя да се превърне в акцент при преминаването по ул. “Неофит Рилски” но не категоричен а хармонично вписващ се в околната застройка. Остъкления посредством членението атриум при влизането, с лаконичния детайл на фасадното решение, едрото членение и ритъм на плът – отвор съчетани с монохромните материали създават предпоставки, че сградата ще стои адекватно в тази зона на София.

Естетиката, функционалността и устойчивост във времето са трите основи на които се базира качествената архитектура. В проекта са засегнати и трите. Освен естетика и непреходна красота, стъклото и камъка, вложени във фасадата, осигуряват дълъг живот и лесна поддръжка във времето.

Технически показатели 

 • Площ на имота: 230 м2
 • ЗП: 120.12 м2
 • РЗП: 500.28 м2
 • Кинт: 2.18
 • Плътност: 52%
 • Озеленяване: 25%

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ