Център за интеграция на хора в неравностойно положение в гр. Сфия

Център за интеграция на хора в неравностойно положение в гр. Сфия

Проектант: А и А Архитекти,  арх.Николай Узунов, арх. Ангел Захариев, арх. Асен Милев 

Проектът за Център за интеграция на хора в неравностойно положен има за цел да даде нов старт в живота на хора с липсващи крайници и да подпомогне тяхната интеграция в обществото, чрез създаването на благоприятна среда, която да ги мотивира да преодолеят трудностите в живота им за да заживеят пълноцененно.

В центъра ще се правят прегледи и консултавции на пациенти с липсващи крайници, ще им се изработват индивидуални протези за техните нужди, ще се обучават и тренират да ги ползват. Професионален екип ще осъществява обучение на лицата за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации. Ще се работи както по физическото им развитие, така и за подобряване на психическото им състояние след тежките моменти на загуба. 

Центърът ще се разположи във вилна зона Врана-Лозен-Триъгълника в тих и богато озеленен район в периферията на град София. 

Сградата Включва два надземни етажа. На първи етаж се разполагат приемно пространство, кабинети за консултация и взимане на мярка, проба на протезите, помещение за упражнение в ходене с директен достъп до двора, работни помещения за изработване на висококачествени протези за крайници. На втори етаж се разполагат спални помещения за хора, на които е нужен по-дълъг престой в центъра, дневна към спални помещения, рехабилитационен център с тераси с южно изложение и гледка към Витоша.

Архитектурата на сградата е минималистична. Образът е изграден от изчистени форми и обеми, с редуване на плътни и остъклени повърхности, следващи вътрешната логика на сградата. Използваните материали и повърхности са лимитирани на брой с цел запазване на изчистения вид на архитектурата. 

Мнималистичната архитектура има за цел да успокоява възприятията на пациентите и да бъде незабележим фон за важните събития в животът им, които ще се случват вътре в сградата. 

В същото времеме проекта има за цел да контрастира с традиционните образи на здравните заведения в България и да бъде успешен пример за нова вълна на архитектурата в тази област.

Строителството на Центъра стартира през месец август 2017 г. и се очаква да завърши през март 2018 г.

  • Застроена площ (ЗП): 421,4 m2
  • РЗП: 882,6 m2
  • Площ на имота: 1435  m2

 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ