Нов Каньон - София 2015

Нов Каньон - София 2015

Проектант: БД АРХ, арх. Божидар Хинков, арх. Даниела Славова

Нов Каньон - Новият символ на Булевард България

През 2015 изработката на предпроектно проучване за нова сграда (комплекс) на един от най-известните булеварди в столицата. Локацията както и приетото градоустройствено решение бяха рамката, кояти ни изправи пред предизвикателството да намерим оригинално решение. На лице беше необходимоста от нов начин за защита на интересите на инвеститора за повече площи и едновременно с това появата на една нова уникална за средата сграда.

Причината да представим този проект на вашето внимание е видяната от нас възможност с удачното решение на подобен обект, на фаза предпроектно проучване, да постигнем уникален образ, които да бъде следван без затруднения във всеки следващ етап на проектиране и реализация.

Това което направи нашият екип беше, без да променя одобреното градоустройство, посредством няколко пробива - акценти на проектното решение, да осигури следното:

  • визуална връзка между отделните функционални пространства
  • “вкарване” на естествена светлина дълбоко пространствата на предвиденото застрояване
  • естествена вентилация на пространствата
  • визуално разделяне на обемите на основните функционални пространства
  • осигуряване на гледка към планина Витоша
  • интеграция на различни функции във всички части на комплекса
  • строителната конструкция тип двоен под, благодарение на която успяхме и да съберем повече функционални етажи в предварително фиксираната височина

Освен всичко по-горе изброено, пробивите, като естетически доминанти ни позволиха да постигнем оригинален образ, независимо от избора на материалите по фасадата и в интериора.

Това което успяхме да постигнем е интегрална уникалност на предложените пространства в ограниченията на одобреното градоустройствено решение.

Резултата според нас е впечатляващ. Постигнахме пълно удовлетоврение на изискванията на Инвеститора - както по-отношение на площи така и по отношение на образ. Пълно удовлетворение и на нашите интереси като архитекти, като хора, като граждани които ще ползват тези пространства.

“Ако едно нещо е красиво, то няма нужда да бъде разказвано”

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ