ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ОБЗОР

Архитект: Даймънд Шмит Архитекти, Торонто, Канада
Проектантски колектив: А. Д. Даймънд, Грег Колучи, Красимир Василев, Ян Ладисич, Калин Гибеа, Кристин Белърби, Микеле Гучиарди, Хариса Масгич, Тео Келайдитис, Кристи Унг
ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ ОБЗОР

Възложител: Юник Девелъпмънтс, Великобритания
Стилист по вътрешен дизайн: YOO, Великобритания

Снимки: Том Арбан

Технически данни:
• Площ на имота - 4.6 ha
• Разгъната застроена площ: първа фаза - 32 500 m2; втора фаза - 12 100 m2
• Брой апартаменти: първа фаза - 257; втора фаза - 82
• Съоръжения - плувни басейни, тенис корт, фитнес зала, детска площадка, кафе, ресторант,
супермаркет
• Строителство: първа фаза - 2008 г.; втора фаза - в процес на строителство

ОСНОВНИ ПОДХОДИ И ПРИНЦИПИ НА ДИЗАЙНА
Още в самото начало на съвместната работа по този проект архитектите и инвеститорът споделяха разбирането, че печалбата от проекта не трябва да се основава на максимално застрояване на имота съгласно разрешените параметри, а по-скоро на създаване на среда, предлагаща висок стандарт на обитаване, съхраняваща природните дадености, които по начало я правят привлекателна.
Имотът е разположен в непосредствена близост до южния плаж на Обзор на площ около 4.6 хектара. Това изключително благоприятно разположение, както и анализът на останалите характеристики на средата, предопределиха основните принципи на дизайна: да се максимизира изгледът към морето като всеки апартамент получи такъв изглед; да се съхрани възможно най-пълно релефът; да се предвидят паузи в застрояването и се разработят богато озеленени пространства; да се запази и по възможност укрепи съществуващия скат; да се съхрани плажната ивица. Това са елементи на един цялостен подход за устойчиво проектиране, който заедно със съвременното интерпретиране на някои прогресивни похвати от българската архитектура са в основата на дизайна на този комплекс.
КОМПОЗИЦИЯ И ПЛАНИРОВКА
Застрояването включва поредица от ветрилообразно разположени сгради с ориентация север-юг и допълнителни тела перпендикулярно на тях. Сградите са свързани с пешеходна пътека - гръбнак на композицията, преминаваща през проходи в сградите на ниво терен. Така ситуирани сградите формират междусградни пространства, ориентирани към морето, включващи частни градини, плувни басейни, места за отдих и поредица от пешеходни пътеки, свързани с панорамна алея в източната част на имота. Откритите паркинги, разположени непосредствено до входовете в комплекса от запад, са също с тревна настилка и перголи. До тях са изградени и места за отпадъци и рециклиране, както и подземен резервоар за събиране на дъждовна вода, предназначена за напояване.
Сградите са с коридорна система; едно-, дву- и тритсайните апартаменти са с отворена планировка като всеки разполага с тераса или градина. Вътрешните и външни пространства неусетно преминават едно в друго благодарение на остъклените плъзгащи врати с големината на конструктивните отвори. На най-горните нива са разположени луксозни мезонети с изцяло остъклени окачени фасади и обширни покривни тераси.
АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ
Съвременната и хуманна архитектура на комплекса включва яснота и лаконичност на изразните средства, функционална обоснованост и внимание към детайла. Архитектурната изява на ритъма на конструктивните модули и тяхното визуално наслагване по протежение на терена допринася за постигането на един уравновесен и запомнящ се архитектурен образ. Съвременното прилагане на някои характерни за местната архитектура елементи като дървени прегради между терасите, в които са вградени климатичните тела, слънцезащитни решетки, маркиращи главните входове в сградите и открояващи се на фона на бялата пластично оформена западна фасада, дълбоки стрехи, перголи, каменни зидове и други допринасят за достигане на архитектура, хармонично вписваща се в контекста на българското черноморско крайбрежие.

Д-р арх. Красимир Василев*


* Красимир Василев завършва архитектурния факултет на УАСГ през 1981 г. и през 1992 защитава научна дисертация в Московския архитектурен институт. От 2000 г. живее в Торонто, Канада. Арх. Василев е лицензиран архитект в Онтарио, Канада и притежава пълна проектантска правоспособност в България.
www.krisvassilev.com

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ