Логистичен Център, гр. Исперих

Логистичен Център , гр. Исперих

Проектант: АРХИТАБ ЕООД, арх. Анастас Узунов, арх. Свилен Стоянов

 

Възложител: ХАН АСПАРУХ АД

Концепция

Логистичният център е предвиден за временно съхранение и експедиция на керамични изделия, обслужващ завод Хан Аспарух в гр. Исперих. 

Сградата е разположена в непосредствена близост до завода и отговаря на критериите на европейските и световни стандарти, както и на нуждите и специфичните изисквания на Възложителя.

Проектирането е реализирано съвместно с проектантско бюро КОНДЕРА ЕООД. Изпълнител на обекта е МСК АД.

Функционално решение

При входа на комплекса е разположен Навес за товарни автомобили с КПП и охрана, като входния и изходния поток са разделени и преминават през автомобилни везни (кантар за ТИР).

Логистичния център представлява едноетажна сграда, достъпна от външната страна и от обширен вътрешен двор, като е заобиколена от всички страни с алеи (улици), позволяващи движение на тежкотоварни камиони и ведомствен товароподемен транспорт. 

Към улицата е разположена търговско-обслужваща зона с площ 1 408 кв.м., в която са предвидени: шоурум, зали за обслужване на клиенти, помещения за почивка на персонала със санитарно битова зона, достъпен санитарен възел и пикинг зона с мострена зала.

Складовата зона представлява навес с „П“ образна форма, с обща площ 21 902 кв.м. и светла височина 5,00 м. В склада ще се съхраняват керамични изделия, пакетирани в кашони на европалети. Общия капацитет на склада е около 44 000 палетоместа. 

Зареждането е предвидено от външната страна на складовите зони, а експедицията ще е от вътрешния двор. Товаро-разтоварните работи се осъществяват от газокари, като склада и ТИР зоните са на нивото на терена. Част от експедицията е решена чрез товарни рампи и изравнителни платформи с височина на 1,20 м. над нивото на терена. 

В средната част на складовете е обособена отделна битова зона за складовите работници, включваща офис, помещение за почивка и санитарни възли със съблекални.

Броя на персонала е общо до 45 човека, от които около 20 работни места са в търговско-обслужваща зона и 25 работника в складовата зона. 

В непосредствена близост до входа са осигурени и 17 паркоместа и 24 бр. места за велосипеди. Три от паркоместата са „достъпни“ за хора с неравностойно положение - съгласно чл. 19 (1) т. 3 на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

Технически показатели 

  • Имотът е с площ – 46 366 кв.м.
  • ЗП = РЗП– 23 560 кв.м.
  • Озеленяване–   9 320 кв.м. 

Конструкция и материали

Носещата конструкция е монолитна стоманобетонна за фундаментите и стоманена за колоните, гредите, рамките и столиците.

Покривът ще е скатен с наклон 10% и ще се изпълни от термопанели с дебелина съответно 12 и 6 см. 

На търговско-обслужващата зона, фасадните стени ще се изпълнят от термопанели – 12 см. Вътрешните противопожарни стени ще са от термопанели от минерална вата – 12 см, а вътрешните преградни стени, ще са щендерни от гипсокартон – два слоя, двустранно с пълнеж от минерална вата. Към мокрите помещения, гипсокартонът ще е влагоустойчив.

Под подовата стоманобетонна настилка ще се положи топлоизолация от XPS – 6 см. Над настилката ще се изпълни изравнителна циментова замазка с дебелина 6-8 см, като в мокрите помещения ще има наклон към сифоните. Подовото покритие ще се изпълни от неполирана подова керамика. В мокрите помещения под настилката ще се изпълни обмазна полимерциментна хидроизолация - 2 слоя, която ще се обърне по стените до височина минимум 1,0 м, като в ъглите (хоризонтални и вертикални) ще се постави армираща стъклофибърна лента.

В търговско-обслужващата зона (с изключение на помещения Пикинг зона и Мострен склад) е предвиден растерен окачен таван от минераловатни плоскости с размери 0,60/0,60 м, монтиран на височина 3,50 м в работните помещения и съответно влагоустройчив таван в санитарните помещения, монтиран на височина 2,40 м.

Външната дограма ще е алуминиева с прекъснат термомост и стъклопакети с нискоемисионни стъкла. Вътрешната дограма ще е алуминиева, остъклена или плътна в зависимост от помещението.

На складовите зони фасадните стени ще са от профилирана ламарина с полиестерно покритие, с изключение на двата фронтона към улицата от запад, които ще са затворени с термопанели – 6 см. Фасадите по периферията ще са отворени над 50 % от кота +2,75 м до покрива на кота +5,70 м; Към вътрешния двор, фасадите ще са изцяло отворени. Предвиден е цокъл от видим стоманобетон от терена до кота +0,45 м, предпазващ стените от вилиците на мотокарите. На подходящо място на фасадите ще се монтират фирмени надписи.

В складовите зони, подът ще е от неполиран шлайфан бетон с необходимата импрегнация и обработка на фугите. Под стоманобетонната настилка, към обратния насип ще се положи полиетиленово фолио.

Във всички зони подовата настилка е лесна за почистване и е неполирана, предотвратяваща подхлъзване.

Вентилацията на склада е изцяло естествена, за административно – битовите зони е естествена, чрез отваряеми прозорци или принудителна.

Отоплението е с климатична инсталация - само за административно – битовите зони. Осветлението е предимно естествено, а изкуственото е LED, енергоикономично.

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори