Склад, офис и автоработилница – производствена и складова дейност, м-ст "Копринкова могила", р-н Северен, гр. Пловдив

Склад, офис и автоработилница - Производсвена и складова дейност, местност "Копринкова могила", район Северен, гр. Пловдив

Проектант: арх. Иван Щерев "Архитектурно- Дизайнерско Студио" ЕООД

Възложител: „РАЗТРАНС” ЕООД 

СИТУАЦИЯ 

Новата сграда е разположена по протежението на източната граница на имота с отстъп от 3,00м., съгласно визата за проектиране. Южно и западно от сградата е разположен паркинг за леките и лекотоварните автомобили, като е предвиден контролиран вход от улицата към двора на базата. Главният вход за имота е ориентиран от южната част, към улицата и основния подход от Карловско шосе. В северната част на сданието е обособена складовата зона с прилежаща рампа, обслужваща товаро-разтоварните дейности. От южният край на сградата е разположена работилница с канал за обслужване на товарните автомобили с леки ремонти по ходовата част, електросистемите, каросерията, текущо обслужване със смяна на масла, гуми и др. 

В имотът са предвидени паркоместа за общо 8 (осем) автомобила, както и асфалтова площадка, оразмерена за маневриране на ТИР-ове и товарни автомобили, обслужващи складовата база. 

Пешеходният подход към офисната част е с изглед на запад, ситуиран между рампата за склада на север и работилницата на юг. 

КОНСТРУКЦИЯ 

За сградата е приета носеща строителна конструкция, състояща се от: 

Сглобяеми стоманобетонни колони запънати в единични фундаменти, свързани помежду им с ивични основи. Между ос 5 и 8 има монолитна стоманобетонна конструкция с междинна плоча. 

Монтажна стоманена покривна конструкция състояща се от главни греди и столици. Покритието на покрива е изпълнено посредством послоен монтаж. 

Междинната стоманобетонна плоча е безгредова, безкапителна и ще се изпълнява по традиционен монолитен начин. 

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Сградата е функционално разделена от три основни „тела” – складова част, административна част и автоработилница със сервизни помещения. Всички обеми са свързани помежду си с преходни врати на партерно ниво. Отделени са едни от други посредством стени от тухлена зидария и GKF 

(гипсокартонени плоскости) тип брандмауер със степен на огнеустойчивост REI120. 

В складовата част се разполагат стелажни рафтове за складиране на продукцията на фирмата. Оборудвана е с 4 (четири) секционни врати с размери 260/300 см. всяка за товаро – разтоварни дейности с пряк достъп до товаро-разтоварнатарампа и оттам с асфалтов плац. Има обособени два отделни пешеходни подхода в двата края на склада с директен изход навън с оглед евакуация. Обособен е и още един пешеходен преход, свързващ склада с административната сграда. 

Административната зона е обособена на две нива, свързани помежду си чрез вертикална комуникация. На партерно ниво се разполагат входно фоайе с частично преграден офис за приемчици, санитарни възли, чистачно помещение, офис за административен персонал. 

На второ ниво (кота +3.38м.) се раполага офис помещение с прилежащо санитарно-битово помещение и тераса с директен изглед към целия плац и Карловско шосе. 

В останалата част от етажа (кота +4.16м.), на вотри етап, ще се развие апартамент с прилежаща тераса. Връзката между нивата на етажа се преодолява чрез еднораменно ст.б стълбище. 

Автоработилницата е разположена в южната част на сградата. Входът към нея е директно от плаца посредством. Има и пряк достъп с входното фоайе на административната зона. 

Към работилницата има предвиден канал за обслужване на товарните автомобили. 

ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ 

Външната облицовка се предвижда да бъде от полиуретанови панели (PUR) с дебелина от 100мм.и цветове по RAL 7016 и 7035. Те ще се монтират върху стоманобетонен цокъл с дебелина от 20см. и на височина от 120см. от терена. 

Всички панели ще бъдат вертикално монтирани.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

  • Застроена площ - 801.00 кв.м 
  • Разгъната застроена площ - 1 161.00 кв.м 

ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ

СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ

спонсори

партньори

ВХОД ЗА ЖУРИ